Polityka prywatności

Polityka prywatności danych

1. Podstawa prawna
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, kto w jakim czasie będzie przetwarzał potencjalne zebrane dane osobowe, oraz zasady związane z ich przetwarzaniem.

2. Informacje o Administratorach danych
W zależności od procesów przetwarzania administratorami lub współadministratorami Państwa danych osobowych są firmy:
RDK Projekt Sp. z o.o.
RDK Sp.J. Robert Grodecki Paweł Papierowski
RDK Projekt Robert Grodecki
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kutrzeby 62, 52-213.

Z administratorami można skontaktować się pisząc wiadomość elektroniczną na adres dane.osobowe@rdkprojekt.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
W zależności od sytuacji, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:
3.1 Realizacja zawartej umowy lub chęci jej zawarcia.
3.2 Prowadzenia negocjacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3.3 Działań marketingowych i handlowych – odpowiedzi na zapytania ofertowe, prowadzenie strony WWW oraz badanie efektywności tych działań.

Podstawą prawną jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do maksymalnie 6 lat w przypadku danych przekazanych, uzyskanych w celach wystawienia faktur/rachunków.

6. Kategorie odbiorców danych
Realizując cele administratorów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców, z którymi administratorzy współpracują w ramach wymienionych celów. Są to firmy księgowe, teleinformatyczne, zleceniobiorcy branżowi.

7. Prawa
Informujemy o prawach jakie osoba, których dane dotyczą posiada:
Może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w w/w zakresie w dowolnym momencie. Informację o wycofaniu zgody należy przesłać na adres e-mail: dane.osobowe@rdkprojekt.pl;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w w/w zakresie w dowolnym momencie. Informację o wycofaniu zgody należy przesłać na adres e-mail: dane.osobowe@rdkprojekt.pl;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8. Przekazywanie danych poza Europejski Okręg Gospodarczy
Dane w ramach wymienionych wyżej serwisów mogą być przekazywane poza Europejską Grupę Gospodarczą do zaufanych usługodawców, z którego administratorzy korzystają; takich jak narzędzia Google (poczta e-mail – G Suite, Google Analytics).

9. Logi serwera
Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć i oszustw), mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy każdym wejściu na naszą stronę zapisujemy w tak zwanych plikach server log między innymi takie informacje jak adres IP użytkownika oraz czas wejścia na stronę. Informacje te są mogą być przechowywane maksymalnie 2 lata, a następnie usuwane. Informacje, których przechowywane jest niezbędne w celach dowodowych dla konkretnego przypadku są usuwane dopiero po całkowitym wyjaśnieniu tego przypadku.

10. Google Maps
Nasza oferta internetowa obejmuje mapy usługi Google-Maps. Operatorem tej usługi jest firma Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA, która w celu przesłania treści wymaga adresu IP Państwa komputera. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Państwa adresu IP przez firmę Google. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez Google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy

11. Ciasteczka
Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika celem przechowywania specyficznych ustawień na potrzeby naszej obecności w sieci. Dzięki nim otrzymujemy automatycznie poprzez Państwa komputer i podłączenie do Internetu określone dane (np. adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny).
Mogą Państwo używać naszej strony internetowej bez ciasteczek poprzez dezaktywację stosowania ciasteczek w Państwa przeglądarce. Niemniej jednak może to ograniczyć komfort i zakres funkcjonalny naszej oferty. Aby dowiedzieć się jak dezaktywować ciasteczka w Państwa przeglądarce, należy użyć funkcji Pomoc w menu Przeglądarki.

12. Google Analytics
Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie Google Analytics, usługę analizy sieci Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. “ciasteczek“. Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę użytkowania strony internetowej. Google może używać tych informacji do analizy użytkowania naszej strony internetowej i przygotowywać raporty o aktywności strony. Informacje generowane przez ciasteczka o użytkowaniu tej strony są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Dzięki ustawowym wytycznym funkcja anonimizacji IP jest aktywna, co oznacza, że Państwa adres IP został już skrócony i anonimizowany wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Adres IP komunikowany przez Państwa przeglądarkę w zakresie Analityki Google nie jest dodawany do innych danych Google.
Poza tym mogą Państwo również uniemożliwić zapisywanie danych generowanych przez ciasteczka związanych z Państwa stroną (łącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie przeglądarki add-on dostępnej pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

13. Prawo do zmian w polityce
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.